O nás pro Vás

Beno Optik – oční optika

Vážení zákazníci,
vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy. Firma Beno Blachut – Beno Optik je v současné době především specializovaným pracovištěm pro aplikaci pevných kontaktních čoček firmy HECHT. Zabýváme se korekcí keratokonu, vysokého astigmatismu a dalšími vadami, které vyžadují speciální čočky, úpravy ale i individuální přístup, který v současné době funguje mezi Všeobecnou fakultní nemocnicí na Karlově náměstí ( rohovková ambulance) a námi. Dále samozřejmě nabízíme plnou škálu měkkých kontaktních čoček. V neposlední řadě jsme Vám k dispozici pro vyšetření a stanovení Vašich dioptrií a následné zhotovení obruby, nabízíme všechny druhy brýlových obrub a k tomu i odpovídající servis.

Na všechny druhy vyšetření je nutné se telefonicky objednat a to alespoň týden předem. Těšíme se na Vás v naší útulné optice, kde si budete připadat jako doma a to je náš cíl.

 

CO JE KERATOKONUS?

Keratokonus je nemoc postihující rohovku oka. Dochází k deformaci rohovky a změně její tloušťky. To má za následek zhoršení vidění. Ke zhoršování dochází velmi pozvolna a postižený nápravě nepřikládá velký význam. Postupně se však více zhoršuje vidění na dálku a mnohdy dochází k dezorientaci a zmenšování vzdálenosti. Korekce je zezačátku řešena brýlemi. Následně je nezbytná korekce tvrdými čočkami, nebo operace. 

Progres u této nemoci je individuální, to znamená, že u každého jedince se může zastavit v jiné fázi. Většinou se korekce uvádí jako dočasná.

 

CO JE ASTIGMATISMUS?

Astigmatismus je oční vada, způsobená deformací rohovky, ta není dokonale symetrická a kruhová, ale je mírně elipsoidního tvaru. Astigmatismus lze korigovat brýlemi nebo torickými čočkami. Astigmatismus bývá především vrozený, objevuje se u dětí i dospělých a až u 70% lidí bývá  spojen s krátkozrakostí či dalekozrakostí. Lze jej však získat i během života vlivem různých onemocnění a zánětů rohovky, ale i po úrazech, operacích apod.

 

PEVNÉ KONTAKTNÍ ČOČKY.

Pro zachování fyziologie oka je velmi důležité, aby se kontaktní čočka na oku dostatečně pohybovala. Což je asi  první a největší rozdíl mezi měkkými a pevnými kontaktními čočkami. Měkké čočky jsou na oku příliš „přicucnuté“, pohyb mají těžkopádný. Naproti tomu pevné kontaktní čočky se s každým mrknutím na oku pohnou, a tak může docházet k dobré výměně slzného filmu, který s sebou rovněž přináší tolik potřebný kyslík. Další rozdíl je ve velikosti. Měkké kontaktní čočky mají většinou průměr kolem 14mm, takže překrývají celou rohovku. Pevné kontaktní čočky mají průměr nejčastěji okolo 9,6mm a k rohovce se opět dostává více kyslíku.

Pevná kontaktní čočka není tak náchylná k tvorbě usazenin. Materiály, z nichž jsou vyrobeny měkké kontaktní čočky, se chovají trochu jako houba. Jsou schopny do své struktury nasát různé nečistoty, které pak nevratně mění smáčivost povrchu kontaktní čočky. Pevnou kontatní čočku lze vyčistit ve speciálním roztoku a povrch je možné leštit. Pevné kontaktní čočky ve své struktuře neobsahují vodu, takže nevysychají a nemění svoji strukturu a tím ani optické vlastnosti. Nenasávají vodu ze slzného filmu a nejsou tak náročné na kvalitu a kvantitu slzného filmu jako měkké kontaktní čočky.

Každý z nás je individualita, totéž platí i pro naše oči. Jen velmi zřídka je absolutně shodné pravé a levé oko jednoho člověka, natož pak oči dvou lidí. Pevná kontaktní čočka je individuálně zhotovená čočka pro jednoho určitého klienta. Měkké kontaktní čočky jsou vyráběny sériově. Někdy mají pouze jedno zakřivení a jeden průměr, což je v mnoha případech nedostačující.